Arquitecte Tècnic
JOAN MARTÍN REIG

 Què són les cèdules d'habitabilitat?

 

 La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita el compliment dels requisits mínims d'habitabilitat establerts al decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. Té el paper d'acreditar, a part que l'habitatge és habitable, la solidesa de l'edifici, i de continuar vetllant perquè els habitatges compleixin i sobretot mantinguin unes condicions d'habitabilitat dignes al llarg del temps.

La cèdula d'habitabilitat, que caduca als 15 anys, és obligatòria per a tots els habitatges, i es necessita per a llogar i vendre un habitatge i perquè les companyies d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions facin el subministrament als habitatges.

Per obtenir-la, contacteu amb nosaltres: ens encarregarem de tot.

 

Tarifes:

Certificat: 90 € (IVA no inclòs)

Inspeccionem el vostre habitatge i us lliurem el certificat visat pel col·legi oficial que us permetrà sol·licitar la cèdula a la Generalitat.

 

Certificat i tramitació: 130 € (IVA no inclòs)

Inspeccionem el vostre habitatge i fem les gestions necessàries al Departament d’Habitatge i Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya