Arquitecte Tècnic
JOAN MARTÍN REIG

 Adreces d’interès

 

Col·legi oficial d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l'edificació a Girona: 

http://www.aparellador.cat/

Col·legi d'arquitectes de Catalunya:

http://www.coac.net/

Departament d'habitatge, Generalitat de Catalunya:

http://www.gencat.cat/temes/cat/habitatge.htm

Registre de planejament urbanístic de Catalunya:

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=loadSenseCriteris

Cadastre vistual:

http://www.catastro.meh.es/