Arquitecte Tècnic
JOAN MARTÍN REIG

Quins serveis t'oferim?

 

 • DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRES
Planificació i organització d'obres.
 
 • PROJECTES TÈCNICS

Redacció de projectes d'obra nova, reformes, rehabilitacions, enderrcos, canvis de coberta, redistribució d'habitatges, piscines...

 • CONTROL DE QUALITAT EN LA CONSTRUCCIÓ

Confecció de plans de control de qualitat i control el fase d'execució.

 • SEGURETAT I SALUT

Redacció d'estudis i plans de seguretat i salut, coordinació i tramitació de documentació.

 • GESTIÓ I TRAMITACIÓ D'OBRES

Es realitza un servei global en projectes de construcció i assessorament en temes de construcció en general.

 • ESTAT D'AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

Elaboració d'amidaments i pressupostos en projectes d'edificació.

 • AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS

Aixecaments de solars, terrenys i estat actual d'edificacions.

 • CÈDULA D'HABITABILITAT

Tramitació de cèdules d'habitabilitat, obligatori per a tots els habitatges.

 • INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

Inspecció tècnica en edificis d'habitatges per aconseguir el certificat d'aptitud segons el decret 187/2010 de la Generalitat de Catalunya.

 • PERITATGES I INFORMES TÈCNIS
 • VALORACIONS IMMOBILIÀRIES
 • LLICÈNCIES D'ACTIVITATS
 • CERTIFICATS DE SOLIDESA
 • LEGALITZACIÓ D'OBRES