Arquitecte Tècnic
JOAN MARTÍN REIG

Certificació energètica d’edificis existents

 

  El dissabte 13 d’abril de 2013, es va publicar en el BOE, el RD 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de la eficiència energètica dels edificis. Aquest nou decret estableix el procediment per certificar tant els edificis nous com els existents.

 

La obligatorietat de certificar els edificis nous ja era vigent des de l’any 2007, però l’obligatorietat de certificar els edificis o parts d’edificis que es vulguin vendre o llogar, serà a partir de l’1 de juny de 2013. 

La Certificació d’eficiència energètica d’edificis consisteix en classificar un edifici en base al criteri energètic, i mostrar informació d’una forma entenedora, utilitzant una escala de la lletra A a la G (A és més eficient, i G és menys eficient).

L’objectiu principal es informar al comprador o arrendatari, fomentar la construcció d’edificis més eficients i impulsar la rehabilitació del parc d’edificis existents.

Àmbit d’aplicació i terminis:

• Tots els edificis construïts des de 2007

• Edificis existents de venda o lloguer a partir de 1 de juny de 2013

• Edificis públics de més de 500 m2 a partir de 1 de juny de 2013

• Edificis públics entre 250 i 500 m2 a partir de 1 de juny de 2015

• Edificis públics de lloguer de més de 250 m2 a partir de 1 de juny de 2015 

Queden exclosos:

• Edificis i monuments protegits oficialment o pel seu particular valor arquitectònic o històric

• Edificis o parts d’edificis utilitzats com a llocs de culte.

• Construccions provisionals – termini d’utilització < a 2 anys.

• Edificis industrials, de la defensa i agrícoles, o la part destinada a tallers, processos industrials, de la defensa i agrícoles no residencials.

• Edificis o unitats d’edificis aïllats amb una superfície útil < 50 m2

• Edificis que es comprin per a reformes importants o per enderrocar.

 • Edificis o habitatges amb un ús inferior a 4 mesos l’any, i amb un consum previst d’energia < 25% del consum anual.

 

 Per a saber les tarifes us podeu posar en contacte amb nosaltres i us farem un pressupost.